Stichting Techniekmenu

Organisatie

Het Techniekmenu is ontstaan als ouderinitiatief van Harrie Ozinga bij basisschool de Vijverhof. In het kader van borging, opschaling en professionalisering zijn de activiteiten van het Techniekmenu in de zomer van 2020 ondergebracht in de Stichting Techniekmenu.

Stichting Techniekmenu

logo Stichting Techniekmenu

Stichting Techniekmenu is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78441110. Ons RSIN nummer is 861398002.

De Belastingdienst heeft Stichting Techniekmenu aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling

Het doel van de Stichting Techniekmenu is het faciliteren van wetenschap- en techniekonderwijs op basisscholen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Techniekmenu ondersteunt basisscholen bij het vormgeven en uitvoeren van uitdagend wetenschap- en techniekonderwijs volgens de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren.  De stichting ontwikkelt doorlopende leerlijnen, verbindt scholen met bedrijven en maatschappelijke vraagstukken en inspireert en ontzorgt leerkrachten.

Plan van aanpak
Het plan van aanpak voor het schooljaar 2020-2021 is hier te vinden.
Jaarplan Stichting Techniekmenu 2021(pdf)

Bestuurders

Stichting Techniekmenu wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Hierbij wordt een directeur/bestuurder aangesteld voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht (RvT) houdt hier toezicht op en heeft daarbij een adviserende rol. Ook evalueert de RvT het functioneren van de directeur/bestuurder.

Directeur/bestuurder
Harrie Ozinga

Secretaris en Penningmeester
Martin van der Wiel

Raad van Toezicht
Arnoud Breedijk
Evelyn Overduin
Janneke Pastoor – Roos
Monique van Tiel

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoedingen. De freelance medewerkers worden betaald conform de gemiddelde ZZP uurtarieven in het onderwijs.