Wie zitten achter het Techniekmenu?

Het Techniekmenu is 6 jaar geleden ontstaan vanuit een ouderinitiatief van organisatieadviseur Harrie Ozinga op basisschool De Vijverhof in Voorburg. Daarna heeft Harrie vanuit zijn adviespraktijk Huygens Labs jaarlijks 15 basisscholen in (de omgeving van) Leidschendam-Voorburg succesvol ondersteund bij uitdagend W&T onderwijs (quotes vragen bij enkele scholen).

 

In de zomer van 2020 zijn deze activiteiten ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk. De dienstverlening wordt verder uitgebouwd en opengesteld voor alle scholen in de regio Haaglanden.  

 

Het hart van het Techniekmenu wordt gevormd door een kernteam van freelance professionals die een passie voor onderwijs en technologie delen:

  • Harrie Ozinga: directeur
  • Pieter van ’t Slot: operationeel manager
  • Toos Bartels: ontwikkelaar en techniekdocent
  • Michael Pauli: techniekdocent
  • Kiki Goudart: techniekdocent

 

In de werkwijze van stichting staat slim samenwerken centraal. Het gaat hierbij zowel om samenwerking tussen scholen als ook om het verbinden van scholen met de buitenwereld.

Bij het vormgeven van W&T lesaanbod werkt het Techniekmenu nauw samen met toonaangevende partners zoals Science Centre Delft, Ontwerpen in de Klas, Brick your classroom, Stichting C3 en het Corbulo College.

 

Onder een button organisatie is nadere info te vinden over samenstelling raad van Toezicht, statuten, beleidsplan, jaarverslag etc.