Extra gratis aanbod

Plusmenu

Extra gratis lesaanbod

In het schooljaar 2020-2021 biedt het Techniekmenu in samenwerking met lokale partners de volgende gratis lessen aan:

  • Buitenlesdagboxen (groepen 1-8)
  • Maduro escaperoom (groep 8)
  • VR raketles Corbulo College (groep 8)
  • Excursieles Rotterdamse Baan (groepen 7-8)
  • Energietransitie in de wijk (groepen 7-8)
  • Citizens science onderzoek Alle scholen verzamelen (groepen 7-8)
  • Waterchallenge (groepen 7-8)
  • Gastlessen van verschillende bedrijven (groepen 6-8)